Τί είναι το Architectural Design;

Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία και μεθοδολογία, ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός επικεντρώνεται στην αποτύπωση και ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν μια κατασκευή – υπό δεδομένους περιορισμούς και όρους ανά περίπτωση – και στοχεύει σε ένα λειτουργικό, αρμονικό και ενιαίο αποτέλεσμα.

Η δουλειά μας σέβεται και ακολουθεί τους κανόνες του Architectural Design, αλλά αυτό που την ξεχωρίζει είναι το πάθος μας να αντιμετωπίζουμε το κάθε έργο ως μία μοναδική πρόκληση.


Η Φιλοσοφία μας

Διαθέτοντας την πείρα και τις γνώσεις, έχουμε την ελευθερία στον σχεδιασμό να δημιουργούμε αισθητικές και λειτουργικές ανατροπές. Αυτή είναι και η κύρια φιλοσοφία μας. Πιστεύουμε στις ανατροπές που ανανεώνουν τους χώρους που ζούμε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε, προκαλώντας το αίσθημα της ευδαιμονίας.

Δεν εφησυχαζόμαστε στα γνώριμα, γι αυτό…ας συναντηθούμε… έξω από το “κουτί”.


/