Οι Υπηρεσίες μας

 

Στην ΕΧΙΤ ΤΗΕ ΒΟΧ, παρέχουμε υπηρεσίες εκπόνησης αρχιτεκτονικών μελετών, μελετών εφαρμογής σε νεόδμητους ή προς ανακαίνιση χώρους, με έμφαση στην κατοικία και τα γραφεία.


Παράγουμε προμελέτες και μελέτες εφαρμογής για χώρους όπως:

  • Κατοικίες
  • Γραφεία
  • Εμπορικά καταστήματα
  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου, αναλαμβάνουμε:

  • Εσωτερική διαρρύθμιση χώρου
  • Μελέτη φωτισμού
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Πρόταση εξωτερικών όψεων
  • Σχεδιασμό επίπλων

/